درب اتوماتیک

مراحل راه اندازی یک سیستم درب اتوماتیک

مراحل راه اندازی یک سیستم درب اتوماتیک

1. نصب تابلو و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سیستم

2. تکمیل سیم بندی تابلو و تجهیزات سیستم

3. تنظیم یا به اصطلاح رگلاژ میکرو سوئیچ های مسیر حرکت درب

4. تست قدم به قدم مراحل باز و بسته شدن درب

5. تنظیم میکرو پروسسور روی حالت عملکرد مطلوب

تابلو و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سیستم درب اتوماتیک چگونه نصب می شود؟

هر سیستم درب اتوماتیک با مشخصات خاصی که دارد براساس دستورالعمل سازنده آن و مطابق با استانداردهای سیم کشی ساختمان نصب می شود .

تابلو و تجهیزات الکتریکی درب اتوماتیک چگونه سیم بندی می شوند؟

هر برد الکترونیکی برای راه اندازی نیاز به یک ولتاژ تغذیه مستقیم خاص خود دارد و عامل اصلی حرکت در سیستم درب اتوماتیک موتورالکتریکی می باشد و هر موتورالکتریکی می تواند یک سرعته یا چند سرعته باشد، چپ گرد یا راست گرد باشد که چگونگی ایجاد هر کدام از این حالات با سیم های ورودی به سیستم موتور درب اتوماتیک مشخص می گردد و تعدادی سنسور از قبیل میکرو سوئیچ ها، فرستنده و گیرنده های مادون قرمز به محل خود بر روی برد کنترل درب اتوماتیک نصب می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید